Financials for non-financials

Natascha Rampersad

Upcoming courses

Details

Inzicht in financieel management is onmisbaar voor professionele (niet-financiële) managers. Volg daarom deze 2-daagse financiële training!

Heeft u regelmatig met begrotingen en budgetten te maken? Wilt u de financiële gevolgen van uw beslissingen kunnen overzien? Wilt u weten wat veelgebruikte financiële begrippen inhouden? Wilt u een jaarrekening kunnen lezen? Heeft u meer financiële verantwoordelijkheid gekregen? Er is altijd wel een (goede) reden om uw financiële inzicht te actualiseren en aan te scherpen. De 2-daagse training Financieel inzicht voor niet-financiële managers geeft u antwoord op al uw financiële vragen. De training wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau. U heeft geen financiële voorkennis of opleiding nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training. Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de training een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Resultaten:

In deze intensieve 2-daagse training leert u financiële informatie te doorgronden en toe te passen in uw dagelijkse werk. De (basis)begrippen van financiën worden op een toegankelijke en begrijpelijke wijze belicht en toegelicht. Na afloop van deze actuele training kunt u:

 • sneller en beter financiële rapportages lezen
 • beter budgetteren en financiële prognoses maken
 • meer inhoudelijke gesprekken voeren met uw financiële collega’s
 • de juiste financiële keuzes maken
 • onderbouwde keuzes maken over het wel dan niet uitbesteden van diensten

Doelgroep:

Deze training is bedoeld voor elke manager die onvoldoende financiële voorlopleiding en/of financiële kennis heeft en zijn of haar financiële inzicht wil vergroten. We denken dan o.a. aan :

 • HR managers
 • IT managers
 • (Bedrijfs)juristen
 • Advocaten
 • Juridische managers
 • Logistiek managers
 • Productie managers
 • Marketing managers
 • Sales managers
 • Export managers
 • Vele andere managers en adviseurs

Programma:

Financieel management – introductie

 • Wat zijn de verschillen tussen een kasstelsel en een stelsel van baten en lasten?
 • Wat moet u weten van management accounting en financial accounting?
 • Hoe analyseert u een balans, een cashflow overzicht en een winst-en-verliesrekening?
 • Hoe bepaalt u de cashflow uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten?
 • Hoe bepaalt u uw winst, liquiditeit en solvabiliteit?

Investeringen en investeringsbeleid

 • Hoe maakt u investeringsbeoordelingen?
 • Hoe bepaalt u de Internal Rate of Return en de Net Discounted Cashflow?
 • Hoe bepaalt u de terugverdientijd van een investering?

Lease – welke mogelijkheden zijn er?

 • Hoe kiest u tussen operationele versus financiële lease?
 • Wat zijn civielrechtelijke, jaarrekeningtechnische en fiscale consequenties van leasen?

Kostencalculaties

 • Hoe maakt u een kostencalculatie?
 • Hoe rekent u kosten toe aan een periode, een project, een product of een dienst?
 • Hoe gebruikt u Activity Based Costing (ABC)?

Budgetteren

 • Wanneer en hoe gebruikt u budgetten?
 • Welke budgetteringsmethoden zijn er?
 • Wat kunt u met kostenplaats budgetteringen?

Opties en aandelen

 • Wat zijn de verschillen tussen aandelen, obligaties en opties?
 • Wanneer kunt u overgaan tot de uitgave/aankoop van aandelen danwel opties?
 • Wanneer is een beschermingsconstructie raadzaam?

Jaarverslaglegging

 • Wat is het verschil tussen commerciële en fiscale jaarcijfers?
 • Welke effecten heeft consolideren?
 • Wat zijn de gevolgen van IFRS (International Financial Reporting Standards)?
 • Welke ratio’s zijn van belang? Hoe zijn ze berekend en wat kunt u ermee?
 • Hoe berekent u Economic Value Added (EVA) en de Weighted Average Cost of Capital?

Prijs:

USD 650,-

Aanvang van de training vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8). Indien een training wegens onvoldoende aanmeldingen geen doorgang vindt, worden reeds opgegeven geïnteresseerden hierover uiterlijk 1 maand vóór de geplande datum geïnformeerd.

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de 2-daagse training Financieel inzicht voor niet-financiële managers in-company (en op maat) voor u verzorgen. Neem hierover contact met ons op via info@idcc.nl en wij maken een op maat offerte voor u.

Uw trainer:

Gijs Hiltermann (1952) studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie en vervolgens bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een loopbaan als Officier Bedrijfseconomische Zaken bij de Koninklijke Luchtmacht, werkt hij vanaf 1991 als zelfstandig gevestigd adviseur en opleider op het gebied van financieel management. Daarnaast was hij van 1998 tot 2010 als associate professor parttime verbonden aan de School of Accountancy & Controlling van de Business Universiteit Nyenrode in de functie van voorzitter van de Vakgroep Finance, Economics & Management.

Hij heeft diverse publicaties op financieel gebied, bedrijfskunde en operations research op zijn naam. Zijn boek, ‘Jatten van de baas’, geschreven samen met zijn zoon Eelco, is uitgegeven door H&G (zie H&G publicaties). Eind 2008/begin 2009 verscheen van zijn hand de driedelige serie ‘Financieel management voor de niet-financiële manager’ (zie eveneens H&G publicaties). Deze serie is een groot succes; er zijn inmiddels meer dan 20.000 stuks verkocht. Gijs is verbonden aan Interpoint en heeft diverse trainingen verzorgd voor Interpoint op Aruba en Suriname.

Blijf op de hoogte van trainingen, belangrijke ontwikkelingen en tips!