Customer Due Diligence

Quickscan AML/CFT
(Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism)

 

Wilt u weten in hoeverre uw organisatie bestand is tegen witwassen en terrorismefinanciering? Doe dan een online Quickscan!

 

Na het beantwoorden van een aantal vragen ontvangt u van ons een rapport met daarin de uitkomsten en mogelijke oplossingen. Het invullen van de vragen duurt maximaal 5-10 minuten. Klik snel op de groene button om te beginnen!

Ik weet wat op nationaal niveau de risico's zijn voor witwassen en terrorismefinanciering.
De medewerkers van mijn organisatie zijn bekend met de regelgevende verplichtingen op het gebied van AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism).
De medewerkers van mijn organisatie weten wat de criteria zijn die hen in staat stelt om het potentiële witwassen van geld te beoordelen en waar mogelijk de financiering van terrorisme te signaleren.
De medewerkers van mijn organisatie weten op basis van welke indicatoren zij ongebruikelijke transacties kunnen identificeren.
De medewerkers van mijn organisatie kennen de procedure van de melding ongebruikelijke transacties.
De medewerkers van mijn organisatie zijn voldoende opgeleid om risico's op witwassen te herkennen en de daarvoor bestemde procedures in gang te zetten.
De medewerkers van mijn organisatie zijn deskundig genoeg om regelgevende reacties toe te passen op witwas- en terrorismefinanciering risico's (dus uitvoering te geven aan een risicogebaseerde aanpak).
De medewerkers van mijn organisatie zijn bekend met welke informatie zij mogen uitwisselen met de autoriteiten in het kader van AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism).
De AML/CFT risico's die mijn organisatie loopt, zijn geïdentificeerd/in kaart gebracht.
Mijn organisatie is erop ingericht dat de naleving van de procedures kan worden gecontroleerd.
Mijn organisatie heeft een compliance officer in dienst.
Mijn organisatie heeft voldoende toegang tot betrouwbare en bruikbare informatie over mogelijke bedreigingen die een cliënt kan vormen.
Ik weet in welke gevallen ik een verscherpte customer due diligence onderzoek moet uitvoeren.
Ik weet wat de cliëntrisico's zijn.
Mijn organisatie beschikt over voldoende middelen om een gedegen risico-analyse uit te voeren.
Mijn organisatie heeft voldoende middelen om de bestaande cliënten te monitoren op mogelijke risico's voor mijn organisatie.
De gegevens van mijn cliëntonderzoeken zijn vastgelegd.
Binnen mijn organisatie zijn de huidige procedures er op ingericht om risico's te kunnen herkennen en te beheersen.
Binnen mijn organisatie zijn de risico's gecategoriseerd en per categorie (per risiconiveau) zijn er beheersmaatregelen ingericht en geïmplementeerd.
Binnen mijn organisatie zijn de procedures er zodanig op ingericht dat de risicobeoordeling kan worden uitgevoerd.
Mijn organisatie heeft een effectief besluitvormingsproces als het gaat om haar risicobeheer.

Wij willen graag de resultaten naar u mailen, vul hiervoor onderstaande gegevens in.