Careerpoint Caribbean op de Nationale Carrière beurs

Fennard DrenthAlgemeen

In onze vorige nieuwsbrief hebben we hier reeds aandacht aan besteed; Op 20 en 21 maart 2020 vindt er een Nationale Carrière beurs plaats in de RAI Amsterdam. Interpoint zal met haar Careerpoint Caribbean een samenwerking opzoeken met bedrijven die gevestigd zijn op de eilanden van het Nederlands Koninkrijk, om hieraan deel te nemen.  Het doel: kennis terug halen naar de eilanden! Op zoek naar toptalent? Deelnemen aan de Careerpoint Caribbean is dé manier om uw bedrijf effectief en direct met uw doelgroep, namelijk diaspora van Caribisch Nederland, in contact te brengen. De Careerpoint Caribbean is onderdeel van De Nationale Carrièrebeurs, een evenement dat gedurende twee dagen naar verwachting 9.300 bezoekers verwelkomt. Hierdoor is de Careerpoint Caribbean een optimaal instrument om toptalent te werven en uw employer brand te versterken. Op de Careerpoint Caribbean kunnen bedrijven uit diverse sectoren zichzelf presenteren en in gesprek treden met deze diaspora groep. De … Lees verder

Word een geweldige “allround manager” met de Mini MBA

Fennard DrenthAlgemeen

Op 27, 28 en 29 januari 2020  geeft Interpoint een MBA training in Paramaribo. Waarom deelnemen aan de Mini MBA? Geef je carrière een boost en wordt een geweldige “allround manager” met de 3- daagse Mini MBA van het Interpoint development center (IDC). Zorg voor praktische operationele en managementvaardigheden die de ontwikkeling van uw management carrière ondersteunen. Deze management training combineert beproefde methoden met nieuwe inzichten en ideeën die uw leiderschap en managementvaardigheden zullen vergroten. Je krijgt een breder perspectief op managementpraktijken door middel van een business simulatie. Hoe profiteert u ervan? Na deelname aan het 3-daagse Mini MBA-programma, zult u uw managementvaardigheden en -competenties vergroten en tot het volgende in staat zijn: Begrijp hoe een bedrijf echt werkt met een multifunctioneel overzicht van zakelijke en belangrijke leiderschapscompetenties die nodig zijn voor succes. Ontwikkel strategische denk-, plannings- en uitvoeringsvaardigheden op afdelings- of functioneel niveau, met behulp van de juiste tools … Lees verder

Boekbespreking “De ongeschreven regels van het spel”

Fennard DrenthAlgemeen

Er zijn in organisaties allerlei mechanismen die specifiek gedrag veroorzaken. Organisatiecultuur vindt in die mechanismen een krachtige voedingsbodem. Als het management bijvoorbeeld predikt dat iedereen moet samenwerken, terwijl er tegelijkertijd bonussen aan prestaties van afzonderlijke eenheden en individuen  gekoppeld zijn, dan zal het individuele en/of teambelang altijd voor het belang van het grotere geheel gaan. Samenwerking tussen eenheden blijft moeizaam gaan. Samenwerking wordt als evangelie beleden; de cultuur is er een van eigen belangen eerst. Zo werkt dat! Ongeschreven regels Scott-Morgan noemt deze mechanismen de “ongeschreven regels”. Dat die mechanismen er zijn is niet nieuw, dat hij ze zo noemt was wel nieuw. Of dat verhelderend is? Voor mij niet. Levert het boek in onze tijd dan nog “winst” op? Mwah. Het is lastig om te beoordelen hoe dat in 1994 was, op het moment van verschijnen. Maar nu voegt het niet zoveel meer toe. Eye opener Tegelijkertijd is het absoluut … Lees verder

Caribbean Young Talent Pool op de Nationale Carrière beurs

Fennard DrenthAlgemeen

Op 20 en 21 maart 2020 vindt er een Nationale Carrière beurs plaats in de RAI Amsterdam. Interpoint zal een samenwerking opzoeken met bedrijven die gevestigd zijn op de eilanden van het Nederlands Koninkrijk, om hieraan deel te nemen.  Het doel: kennis terug halen naar de eilanden! Gebleken is dat jongeren vertrekken vanuit de eilanden om in Nederland verder te studeren, maar om diverse redenen vaak niet meer terugkeren.  De bedrijven op de eilanden hebben wel de behoefte om deze groep (starters en young professionals) weer aan te trekken. De Nationale Carrière beurs is de ideale plek om deze (diaspora) groep en de bedrijven van het Nederlands Koninkrijk weer samen te brengen. Interpoint streeft ernaar om op de beurs een Caribisch platform te creëren waar bedrijven uit diverse sectoren zichzelf mogen presenteren en in gesprek kunnen treden met de doelgroep. De organisator van dit event kan vooraf op basis van … Lees verder

Dienend leiderschap noodzakelijk voor financiële sector

Fennard DrenthAlgemeen

De turbulente financiële sector ligt onder een vergrootglas. Aan de nieuwe generatie leiders de taak om het geschonden imago van de sector te herstellen en de toekomst duurzaam vorm te geven. “We gaan van ego en macho naar dienend leiderschap”. De nieuwe generatie leiders bestaat niet per definitie uit betere leiders. Dat veroordeelt ook het goede dat geweest is. Het zijn vooral de tijdsgeest en de maatschappij die om een andere leiderschapsstijl vragen. “Leiders die gewend zijn macht uit te oefenen, zijn niet langer effectief in een tijd waarin dat niet meer wordt geaccepteerd”. Toch zien wij van Interpoint deze leiderschapsstijl nog heel veel voorkomen. “Juist door risico’s en druk van buitenaf neemt bij sommige managers de behoefte aan controle en risicomijdend gedrag toe. Nu ga ik niet beweren dat je geen oog mag hebben voor risicomanagement, maar de vraag is of je het gedrag van mensen verandert door nieuwe … Lees verder

Verduurzamen van kennis en samenwerking op St. Maarten na orkaan Irma

Fennard DrenthAlgemeen

Diner met Antje Diertens Op 20 november 2019 organiseerde INTERPOINT CARIBBEAN B.V. samen met BPRA een informeel diner met als speciale gast Antje Diertens, lid van De Tweede Kamer voor D66. Antje heeft onder andere Koninkrijksrelaties in haar portefeuille en heeft een persoonlijke connectie met de eilanden van het Nederlands Koninkrijk. Aanleiding voor het organiseren van dit diner is het verduurzamen van kennis en de samenwerking in het kader van de wederopbouw van St. Maarten na de desastreuze orkaan Irma 2 jaar geleden. Tafelgenoten waren ook vertegenwoordigers van het Rode Kruis, Leicester University en Sanofi Pasteur (een internationaal farmaceutisch bedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek naar en de ontwikkeling, productie en marketing van geneesmiddelen, in deze setting lag de focus op vaccinaties in het gebied). Het Rode Kruis was aanwezig omdat zij op St. Maarten diverse projecten coördineren voor de wederopbouw waarbij ook de inzet door de lokale bevolking … Lees verder

De implementatie van IFRS in Suriname

Fennard DrenthAlgemeen

Op 27, 28 en 29 januari 2020 geeft Interpoint een praktische training voor de implementatie van IFRS in Suriname. De IFRS raakt diverse aandachtsgebieden en tijdens deze training komen de kernvragen per aandachtsgebied aan bod. Accounting & Reporting: Als je de huidige verslaggevingsregels vergelijkt met die van IFRS, leidt dat meestal tot een groter aantal verschillen dan men in eerste instantie had verwacht. Verschillen kunnen ontstaan door de manier waarop de waarden op de balans en winst- en verliesrekening worden bepaald (valuation differences), hoe ze moeten worden gepresenteerd (presentation and/or classification differences) of door additionele toelichtingseisen (disclosure differences). Het proces om de precieze verschillen te bepalen (de zogenaamde gap analyse) moet centraal staan in de IFRS-conversie en vormt de basis voor de implementatie. Tijdens de training wordt antwoord gegeven op de volgende kernvragen: Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen lokaal GAAP en IFRS? Welke keuzen moeten er worden gemaakt (bijvoorbeeld … Lees verder

Uitnodiging lancering Customer Due Diligence tool

Fennard DrenthAlgemeen

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de lancering van onze Customer Due Diligence tool! Datum: donderdag 12 december 2019 Locatie: Ballroom van het Lalla Rookh complex, Lalla Rookhweg 54 te Paramaribo Suriname Tijdstip: 19:00 (inloop 18:30) – 20:30 Registratie Deelname is kosteloos, maar is alleen mogelijk via een online registratie. Meldt u zich daarom snel aan via ons online registratieformulier. Aanmelden kan uiterlijk op woensdag 11 december.  In 2020 zal Interpoint de presentatie ook geven op de eilanden van het Nederlands Koninkrijk. Mocht u toch alvast meer willen weten, neem dan contact met ons op via info@idcc.nl. Meer informatie De Customer Due Diligence tool is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zakendoet en voorkom dat u zaken … Lees verder

National Risk Assessment; ken je klant!

Fennard DrenthAlgemeen

Interpoint lanceert op 12 december 2019 in Suriname de Customer Due Diligence tool; een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zaken doet en voorkom dat u zaken doet met frauduleuze en criminele partijen. De Customer Due Diligence oplossing van Interpoint Middels Customer Due Diligence dienen bedrijven die onder toezicht vallen van de Centrale Bank van Suriname, te weten wie hun klanten precies zijn. Wie is de uiteindelijk belanghebbende en op welke manier kunnen deze klanten een risico vormen? U dient deze klanten vooraf te identificeren en te screenen. Daarnaast legt u alle informatie vast door middel van een audit trail. Handmatig checks uitvoeren kost veel tijd maar met de Customer Due Diligence oplossing van Interpoint kunt u dit proces … Lees verder

Governance-problematiek van pensioenfondsen

Fennard DrenthAlgemeen

In deze bijdrage stellen wij het noodzakelijke draagvlak en vertrouwen centraal. Wij zien deze als complementair – draagvlak vereist vertrouwen, en er is geen vertrouwen zonder draagvlak. Draagvlak en daarmee vertrouwen zijn voor ons kernbegrippen voor de governance van pensioenfondsen. Governance, denk aan corporate governance, wordt veelal gedefinieerd als het functioneren van het bestuur van een instelling in samenspel met haar toezichthoudend orgaan – een raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT) – en dat in relatie tot de eigenaren of participanten. Het gaat dan veelal over de zorgvuldigheid van de besluitvorming, het toezicht hierop door de RvC of RvT, de af te leggen verantwoording, en de mogelijkheden van belanghebbenden (‘stakeholders’) – denk aan aandeelhouders in een beursgenoteerd bedrijf, of deelnemers in een pensioenfonds – om hierop invloed uit te oefenen. Een goede governance draagt bij aan het vertrouwen dat men heeft in een instelling of in een … Lees verder