Uitnodiging lancering Customer Due Diligence tool

Fennard DrenthGeneral

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de lancering van onze Customer Due Diligence tool! Datum: donderdag 12 december 2019 Locatie: Ballroom van het Lalla Rookh complex, Lalla Rookhweg 54 te Paramaribo Suriname Tijdstip: 19:00 (inloop 18:30) – 20:30 Registratie Deelname is kosteloos, maar is alleen mogelijk via een online registratie. Meldt u zich daarom snel aan via ons online registratieformulier. Aanmelden kan uiterlijk op woensdag 11 december.  In 2020 zal Interpoint de presentatie ook geven op de eilanden van het Nederlands Koninkrijk. Mocht u toch alvast meer willen weten, neem dan contact met ons op via info@idcc.nl. Meer informatie De Customer Due Diligence tool is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zakendoet en voorkom dat u zaken … Read More

National Risk Assessment; ken je klant!

Fennard DrenthGeneral

Interpoint lanceert op 12 december 2019 in Suriname de Customer Due Diligence tool; een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zaken doet en voorkom dat u zaken doet met frauduleuze en criminele partijen. De Customer Due Diligence oplossing van Interpoint Middels Customer Due Diligence dienen bedrijven die onder toezicht vallen van de Centrale Bank van Suriname, te weten wie hun klanten precies zijn. Wie is de uiteindelijk belanghebbende en op welke manier kunnen deze klanten een risico vormen? U dient deze klanten vooraf te identificeren en te screenen. Daarnaast legt u alle informatie vast door middel van een audit trail. Handmatig checks uitvoeren kost veel tijd maar met de Customer Due Diligence oplossing van Interpoint kunt u dit proces … Read More

Governance-problematiek van pensioenfondsen

Fennard DrenthGeneral

In deze bijdrage stellen wij het noodzakelijke draagvlak en vertrouwen centraal. Wij zien deze als complementair – draagvlak vereist vertrouwen, en er is geen vertrouwen zonder draagvlak. Draagvlak en daarmee vertrouwen zijn voor ons kernbegrippen voor de governance van pensioenfondsen. Governance, denk aan corporate governance, wordt veelal gedefinieerd als het functioneren van het bestuur van een instelling in samenspel met haar toezichthoudend orgaan – een raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT) – en dat in relatie tot de eigenaren of participanten. Het gaat dan veelal over de zorgvuldigheid van de besluitvorming, het toezicht hierop door de RvC of RvT, de af te leggen verantwoording, en de mogelijkheden van belanghebbenden (‘stakeholders’) – denk aan aandeelhouders in een beursgenoteerd bedrijf, of deelnemers in een pensioenfonds – om hierop invloed uit te oefenen. Een goede governance draagt bij aan het vertrouwen dat men heeft in een instelling of in een … Read More

Werknemer in financiële sector is verplicht inhoud te kennen van Melding Ongebruikelijke Transactie

Fennard DrenthGeneral

Voor werknemers binnen de financiële branche, waaronder banken, krediet- en betaalinstellingen, is het een bekend gegeven: je moet bekend zijn met de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De MOT is onder meer bedoeld voor financials zoals bankpersoneel, controllers, financieel directeuren en accountants; personeel dat werkzaam is voor melding plichtige organisaties conform de MOT. Maar wat is MOT precies en wat houdt het naleven van MOT in voor werknemer én werkgever? We helpen je hopelijk op weg met deze korte introductie. Wat is MOT? De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) is een wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met de invoering van MOT is het voor instellingen die te maken hebben met anti-witwas wetgeving, zoals banken en verzekeraars, gemakkelijker geworden om inzicht te verkrijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Daarnaast kunnen ze deze verplichtingen omzetten in … Read More

De invloed van IFRS op de bedrijfsvoering

Fennard DrenthGeneral

De invloed van de recente invoering van IFRS zal zich niet beperken tot de vaktechnische aspecten van de financiële verslaggeving van ondernemingen. Dit artikel laat zien dat bedrijven ook de bedrijfsvoering zullen aanpassen als gevolg van het nieuwe verslaggeving stelsel. Onderzoek toont aan dat rapportage volgens IFRS leiden tot beleidsveranderingen van bedrijven ten aanzien van personeelsopties, pensioenregelingen en derivaten. De verplichting tot het toepassen van IFRS geldt ook voor ondernemingen in Suriname en moet leiden tot een betere internationale vergelijkbaarheid van de jaarcijfers van bedrijven. Ook moet het nieuwe verslaggeving stelsel beter inzicht verschaffen in de financiële positie en resultaten van bedrijven. De manier waarop IFRS het inzicht probeert te verbeteren is door de economische realiteit beter weer te geven dan de voorheen toegepaste verslaggeving regels. Op verscheidene terreinen bestaat consensus dat het inzicht inderdaad verbetert. Op IFRS is echter ook veel kritiek. Vooral de standaarden die handelen over de … Read More

CDD onderzoek

Anisha SukulGeneral

Afgelopen zomer heeft de FATF (Financial Action Task Force) de autoriteiten in het Caribisch gebied en Suriname gewezen op het feit dat er te weinig maatregelen worden genomen tegen witwassen en terrorisme financiering. Daarom heeft de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) aangekondigd extra maatregelen te zullen nemen om witwassen tegen te gaan. Voor u als financiële instelling wordt er verwacht dat u een zogenoemd CDD (customer due diligence) onderzoek uitvoert. In dit cliëntenonderzoek dient u onder andere te controleren of de klant een PEP (political exposed person) is en of de klant op een sanctie lijst staat. Hieronder leest u hier meer over. Open de CDD flyer hier

IFRS in de praktijk

Anisha Sukul

Interpoint zal een IFRS training gaan verzorgen in Suriname. De ‘IFRS training in uw praktijk’ laat u door ervaren deskundigen op een doelgerichte, persoonlijke en interactieve wijze kennis maken met IFRS. IFRS is van invloed op iedere belangrijke zakelijke beslissing, en niet alleen op de manier waarop daarvan verslag wordt gedaan. Toegang tot actuele kennis en ontwikkelingen, inzichten en tijdig advies is van essentieel belang. Wat levert de IFRS Essentials Cursus u op? U heeft inzicht gekregen in het conceptueel raamwerk van IFRS; U heeft inzicht gekregen in de belangrijkste verschillen met de verslaggevingsregels; U kunt de potentiële gevolgen van de toepassing van IFRS voor de verschillende onderwerpen toepassen in de praktijk. Voor wie is deze cursus? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft (of wellicht zal gaan krijgen) met IFRS als verslaggevingsgrondslag en is vooral interessant voor: financieel management controllers interne auditors leden van audit … Read More

Interpoint Business Breakfasts

Fennard DrenthGeneral

Change is probably what best defines the business world today. Interpoint is hosting a series of Business Breakfast in companies and in different countries across The Dutch Caribbean & Suriname. Contact us to host an event in your company or attend one of our own. How Does it Work? You can join our Interpoint Business Breakfasts in two ways: Register for FREE to local business breakfasts running in the Dutch Caribbean & Suriname Host a Business Breakfasts in your company for your employees Join us for 2-hour interactive Business Breakfasts events We want to help Senior Executives and HR professionals find solutions and tools to the questions that keep them awake at night, because we know that keeping up-to-date with changes in the complex and ever-changing world we live in is important. Some of the issues that Senior Managers face are: Talent Management Agility Leadership Women in Business Resilience in Business … Read More

Letter of intent

Fennard DrenthGeneral

On Monday, April 1, 2019, Interpoint, under the watchful eye of the Central Bank of Suriname and the RVC of Parsasco, signed the intention to professionalize the coming year.

Ronde tafel

Fennard DrenthGeneral

Interpoint start met Rondetafelsessies waarbij ondernemers uit Nederland tijdens een lunch met elkaar in gesprek gaan over het zakendoen in het Caribisch gebied en Suriname. Wij starten met twee tafels, te weten Surinametafel en de Dutch Caribbean tafel. Het eerste onderwerp zal gaan over Fondsenwerving en de mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers. Voor meer informatie: email. De uitnodiging voor de eerste ronde tafel in Suriname op 7 juni 2018 vind je in de pdf: Ga naar pdf Uitnodiging 7 juni Suriname