INTERPOINT START IN SURINAME MET DE RONDETAFELGESPREKKEN VOOR HR MANAGERS ‘HET RONDETAFELGESPREK. DE KRACHT VAN DIALOOG’.

John MahboebGeneral

INTERPOINT START IN SURINAME MET DE RONDETAFELGESPREKKEN VOOR HR MANAGERS
‘HET RONDETAFELGESPREK. DE KRACHT VAN DIALOOG’.

Suriname Business Forum en Interpoint hebben een werkvorm in het leven geroepen waarbij aan elkaar gelijkwaardige mensen met elkaar om tafel een écht goed gesprek aangaan, samen met een gespreksleider. De Dialoog staat hierbij centraal.

ronde tafelDe ‘Ronde Tafel’ zou gestaan hebben in Camelot, het kasteel van Koning Arthur. Hier vergaderde hij met zijn ridders. Ieder aan zijn tafel was gelijk, niemand was belangrijker en iedereen werd gehoord. De term Rondetafel wordt nu gebruikt voor mensen die om tafel met een gespreksleider een écht goed gesprek aangaan: geen debat of discussie maar een Dialoog. Bij een rondetafelgesprek neem je de onderliggende veronderstellingen van de deelnemers onder de loep, waarna er samen een reflectie op plaatsvindt. Een Rondetafel is persoonlijk en open en stimuleert diepgang.

De vorm is vrij eenvoudig en gemakkelijk te realiseren. Toch komt er meer bij kijken als je het goed wilt doen. Zo is de rol van de gespreksleider cruciaal

Reflectie voor topmanagers
Interpoint – organiseren zelf Rondetafels onder de paraplu van het Surinaams Business Forum. Veel topmanagers voelen op het werk de druk om alles te moeten weten. Bij een Rondetafel komen de deelnemers zowel brengen als halen, daarom is het belangrijk dat ieder een vergelijkbare bagage aan ervaring inbrengt. Een Rondetafel leidt bij de deelnemers tot een beter inzicht in zichzelf en hun gedrag. Ook kan het leiden tot een uitbreiding van hun netwerk.

Opzet van de Rondetafel en Deelname
Er wordt bewust gekozen voor zitten aan een ronde tafel. Het voordeel van het werken in een kring is dat zo iedereen evenveel autoriteit heeft om te zeggen wat hij wil. De hiërarchie valt weg. Bovendien is het zo gemakkelijker om naar elkaar te luisteren en voorkomt het dat mensen onderlinge gesprekken gaan voeren. Kent u HR Managers en/of wil u een keer deelnemen dan verzoek ik u om ons een mail te sturen naar info@idcc.nl

Maak een echte Dialoog van de Rondetafel
Een rondetafel draait om de Dialoog. Maar hoe bereik je dat?
•Zorg er voor dat monologen elkaar niet opvolgen, maar dat deelnemers elkaar aanvullen en dat begrip wordt gedeeld.
•Maak onderliggende veronderstellingen van verschillende personen expliciet en neem ze gezamenlijk onder de loep.
•Besef dat de Dialoog onderzoekend van aard is; er is geen externe partij die bepaalt wie er gelijk heeft, zoals bij een debat wel het geval is.
•Waarborg dat er diepgang in de Dialoog blijft en dat deze dicht bij de kern van de deelnemers blijft of komt.
•Wees je ervan bewust dat persoonlijke ervaringen centraal staan in de Rondetafel. Persoonlijke ervaringen kunnen niet per definitie goed of fout zijn, ze zijn altijd waar.
•Stel vooraf geen doelen aan de Rondetafel, zodat er vrije ruimte ontstaat voor reflectie. Besef dat de Rondetafel van intrinsieke waarde is, los van de uiteindelijke uitkomsten.
•Neem de tijd.

Kent u HR Managers en/of wil u een keer deelnemen dan verzoek ik u om ons een mail te sturen naar info@idcc.nl