← BACK

Markt & Marketingmix

Natascha Rampersad

Advised Study Duration

10 uur

Equivalence Level

MBO-4+

Course Costs

USD 128

EUR 128

The course costs exclude exam fees and include the following:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms

Course objectives

Soms heb je het gevoel dat het door je bedrijf gevoerde marketingbeleid ‘scherper’ zou kunnen. Je ziet bijvoorbeeld dat de concurrentie een aantal zaken slimmer aanpakt. Of dat bepaalde ontwikkelingen sneller gaan dan verwacht (bijvoorbeeld op online gebied), waardoor klanten weglopen. Als je wilt weten hoe je het marketingbeleid kunt aanscherpen, dan is deze cursus een goede keuze. De training verschaft je de kennis én de vaardigheden om marketingvraagstukken om te zetten in het juiste commerciële beleid. Je leert hoe je een goed marketingplan op een consumentenmarkt of een B2B markt opstelt, en hoe dat plan concreet kan worden uitgevoerd binnen jouw organisatie. Kortom: je leert hoe het marketingbeleid van je organisatie kan worden aangescherpt en hoe dit beleid concreet moet worden uitgewerkt in een operationeel marketingplan.

Bekijk de introductie video.

Deze cursus is bedoeld voor managers, adviseurs en professionals die op praktische wijze inzicht willen krijgen in de strategische elementen van marketing en (mede)verantwoordelijk zijn voor het marketingbeleid van een product, dienst of merk.

Prerequisites

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een opleidingsniveau van minimaal MBO 3 of voldoende werkervaring gewenst.

Course contents

Het resultaat na deze cursus:

 • Je kunt jouw markt doelgericht analyseren.
 • Je hebt inzicht in de manier waarop jij betekenisvol kunt zijn voor jouw (toekomstige) klanten.
 • Je hebt een waardepropositie geïdentificeerd en geformuleerd voor jouw organisatie.
 • Je weet welke vormen van marktbewerking relevant zijn voor jouw organisatie.
 • Je past jouw actuele kennis over strategische marketing, klantwaarde en klanttevredenheid toe op jouw organisatie.
 • Je krijgt inzicht in de ervaringen en de belevingen van jouw klanten en het contact dat jouw organisatie met jouw klanten heeft.
 • Je kunt het marketingproces intern optimaliseren.
 • Je bouwt aan een effectieve marketingstrategie die aansluit op jouw organisatiedoelen.

Programma:

 • Begrippenkader van de marketeer
 • Transitie van marketing
 • Het marketingplanningsproces
 • Aansluiten van marktbehoeften en -wensen op de strategische ambitie
 • Inspelen op diverse klantgroepen en -behoeften: customer insights, customer journey, customer touchpoints
 • In kaart brengen van de klantbehoeften: value proposition
 • Canvas Waarde creëren voor de klant en de organisatie: businessdoel, klantwaarde creëren, sleutelproblemen identificeren
 • Regisseren van klantcontact: klantervaring, klantbeleving en klantcontactstrategie
 • Beter inzetten en laten aansluiten van marketingmiddelen
 • Marketing, organisatie en implementatie
 • Schrijven van een strategisch marketingplan
 • Praktijksituaties en -voorbeelden

Deze cursus maakt deel uit van de leerlijnen:

 • Accountmanagement
 • Commercieel marktonderzoek
 • Marktbenaderingstechnieken
 • Pre-sales vaardigheden

Als je ook de overige cursussen van één van deze leerlijnen met goed gevolg afsluit, ontvang je een waardevol vakdiploma. Zie www.examenbureaulsso.nl.


Diploma / Certificate

Deze training kun je afsluiten met een erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend certificaat.