← TERUG

Veilig werken in besloten ruimten

Natascha Rampersad

Advies studieduur

2 uur

Vergelijkbaar niveau

MBO-2

Kosten

USD 118

EUR 118

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

  • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
  • E-learning eindtoets

Doel van de cursus

Deze cursus is bedoeld voor personen die voor uitvoering van hun werkzaamheden een Besloten Ruimte moeten betreden. Om dit op een veilige manier te kunnen doen moeten zij inzicht krijgen in de risico’s die hieraan verbonden zijn en de maatregelen kennen die een veilige betreding en veilig werken mogelijk maken.

Vooropleiding

Geen specifieke vooropleiding vereist. Kennis van werkvergunningen, LOTOTO, Taal Risico Analyse is gewenst.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Gevaren en risico’s van besloten ruimte
  • Maatregelen voorafgaand een en tijdens de betreding om veilig te kunnen werken
  • Het doel en gebruik van een werkvergunning
  • Werking en lezen van gasmeetapparatuur
  • Overzicht van pbm’s en betredingsmiddelen
  • Taak van een veiligheidswacht en de geldende voorschriften
  • Verantwoordelijkheden alle betrokken partijen
  • Wat te doen in een noodsituatie

Diploma/Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een toets, wanneer de deelnemer de toets behaalt, ontvangt de deelnemer het certificaat.  Het certificaat is 3 jaar geldig.