Bijzondere projecten

Uw ontwikkelingspartner

INTERPOINT is uw ontwikkelingspartner voor opleidingen en educatieve projecten. Samen met onze kennispartners worden innovatieve onderwijs- en opleidingsoplossingen ontwikkeld in opdracht van of in samenspraak met overheden en institutionele klanten. Daarbij wordt altijd getracht ook lokale onderwijspartners te betrekken, met oog voor beleidsdoelen en maatschappelijk effect.

• Voor opleidingen en educatieve projecten
• Breed netwerk van kennispartners, overheden en instituties
• Oog voor lokaal belang en maatschappelijk effect

Ervaring en samenwerking

Met onze jarenlange ervaring in het verzorgen van trainingen en opleidingen vinden wij de juiste combinatie van vorm en inhoud voor ieder project.

Met onze breed-institutionele aanpak zorgen wij bovendien voor dat alle belanghebbenden in een project tijdig betrokken raken, van plaatselijke overheden en onderwijsinstellingen tot internationale stakeholders.

Dankzij een diepgaand begrip van de regionale marktdynamiek zijn wij bovendien in staat publiek-private samenwerkingen in te richten voor een maximaal succes.

Client case

Techniekstad — E-Learning voor de Haven- en Petrochemische Industrie


Techniekstad is een digitaal onderwijs (‘e-learning’) platform dat ontwikkeld is door kennispartner Kenteq. Het platform biedt al 10 jaar flexibel lesmateriaal voor (v)mbo-opleidingen in de BOL en BBL, niveau 1 t/m 4, in metaal, elektrotechniek en installatietechniek – opleidingen die relevant zijn voor haven en raffinaderijen.

Op verzoek van onze klanten in de Caribische Haven- en Petrochemische industrie is aan INTERPOINT gevraagd om na te denken hoe zij de plaatselijke jongeren snel en effectief kunnen opleiden voor diverse uitvoeringsfuncties. Het daarbij ontwikkelde kennisportal, een uitbreiding op Techniekstad, maakt het mogelijk voor ondernemingen en overheden om technisch vakpersoneel lokaal op te leiden, met economische voordelen voor stakeholders en gunstige effecten voor het lokale onderwijs en de werkgelegenheid.

“Het kennisplatform voor de Techniek”, met de look & view van de raffinaderij, bestaat uit een flexibele online leeromgeving, ontworpen om individuele leertrajecten te arrangeren en te faciliteiten. De algemene online leeromgeving zit bovendien vol met lesstof, animaties, opdrachten en toetsen. Met functionaliteiten als e-mail, contact met experts en woordenboek worden bovendien de juiste omstandigheden gecreëerd om leerlingen met alle nodige steun gefocust door te laten leren.

De voordelen van een dergelijk kennisplatform zijn:

  • Flexibel in lesmateriaal door:
    • Mogelijkheid zelf lesmaterialen toe te voegen en te arrangeren voor maatwerk per leerling;
    • Adviesarrangement (opleidingsplan met) lesmateriaal per kwalificatie;
  • Passend bij elk onderwijsconcept: kies zelf wat bij uw school en leerlingen past;
  • Real-time en up-to-date de voortgang van leerlingen volgen;
  • Modulair en op maat te maken voor iedere klant en elk project;

Deze leeromgeving kunnen wij ook op maat maken voor de haven.

Demo of meer informatie?

Wilt u meer weten over een partnership-mogelijkheden met INTERPOINT? Wilt u een demonstratie van het kennisportal om zelf te bekijken? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij staan u graag te woord.